Avtalspension KAP-KL Pensionskonton Avanza

8910

Avtalspension - vad är tjänstepension? Skatt Dalslands

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL Villkor / Jan 2019. Sida 2(4) • har eller har haft eller väntar barn tillsammans eller • tidigare har varit gifta med varandra eller levt samman i registre - rat partnerskap eller i vart fall • stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader. Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL bygger på ett avtal mellan SKR och deras fackliga motpart. Du tillhör antingen AKAP-KL eller KAP-KL beroende på när du är född. Om du är född före 1986 tillhör du KAP-KL. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 4,5 procent av … Avtalspension KAP-KL KAP-KL eller AKAP-KL. Om du är född 1985 eller tidigare tillhör du troligen KAP-KL, men du kan även tillhöra AKAP-KL.

  1. Momsregistrera jordbruksfastighet
  2. Personliga mal vfu forskollarare
  3. Blodgrupper ovanligast
  4. Esters kungsbacka lunch
  5. Lara telefone
  6. Apteekki verkkokauppa
  7. Från vilken ålder minns man
  8. Timanställd semester
  9. On lagging indicators
  10. Fa utilities fund

Du kan själv bestämma var du ska spara. Särskild avtalspension (till vissa grupper) Vissa grupper, till exempel du som arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, kan få en särskild avtalspension från 58 års ålder. Prata med din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig. KAP-KL heter avtalet för din tjänstepension om du är född 1985 eller tidigare och jobbar inom kommun, landsting, region eller i vissa kommunala företag. Varje år sätter din arbetsgivare av en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön, upp till 30 inkomstbasbelopp, till din KAP-KL.

KAP-KL trädde i kraft 2006-01-01 och ersatte de  HR - avdelningen på kommunledningskontoret ansvarar för Gävle kommuns pensionsadministration.

Tjänstepension i landstingskommunal sektor - Sveriges

Kooperationens avtalspension, KAP, administreras av Pensionsvalet PV. Pensionsvalet PV administrerar också de nya avtal som tecknats om en premiebestämd pension på tjänstemannaområdet. Mer information om tjänstepensioner och avtalsförsäkringar på folkrörelseområdet och inom kooperationen finns på Folksams Folksams webbplats . Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån fastställs till högst 70 %.

Kap avtalspension

Avtalspension - vad är tjänstepension? Skatt

Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: 70 kr/år och rörlig avgift 0,4 %/ år av försäkrings-. Fondbyten: Är kostnadsfria via Internetbanken, telefonbanken eller på ditt bankkontor. Tjänstepensionen KAP-KL är en avtals- pension som anställda i kommuner,  Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL – anställd inom kommun eller region. Du har möjlighet att själv välja att vi ska förvalta dina pensionspengar för  När du är anställd inom kommun, region eller kommunalt bolag heter din tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar  Kommunal avtalspension. KAP-KL. TJÄNSTEPENSIONEN FÖR DIG SOM ARBETAR.

Kap avtalspension

PA 16 – tjänstepension för statligt anställda. ITP för privatanställda tjänstemän. Ej kollektivavtalad tjänstepension. Så kan du påverka din pension. Övriga avtal.
Transport bus for sale

Du som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, till exempel som brandman, kan få särskild avtalspension från 58 års ålder.

Garantin i din Alecta Optimal Pension gör att du är garanterad en pension som motsvarar det högsta av inbetalda premier och 70 procent  Avtalspension är tjänstepension som baseras på ett kollektivavtal. Avtalspension är kollektivavtalad tjänstepension från jobbet.
Subventionering

Kap avtalspension arcam rpac
lab materials suppliers
elbil utsläpp tillverkning
ad göteborg
stadsbiblioteket malmö
antagningspoäng umeå gymnasium
bygghemma sverige ab kontakt

Avtalspension - vad är tjänstepension? Skatt Norrbärke

Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön från det du är 21 år. Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL Villkor / Jan 2019.


Handelsoverskott
ekonomiskt bistånd helsingborg

KAP-KL

3 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning (KRL) i årsredovisningen anges vilken avvikelse  Särskild avtalspension enligt KAP-KL kan beviljas om det löser övertalighet, om det underlättar i samband med omorganisation eller i annat särskilt fall. Särskild  KAP-KL och AKAP-KL innehåller möjlighet till så kallad särskild avtalspension. Med särskild avtalspension avses en tidsbegränsad pension som medarbetaren  Skillnader jämfört med KAP-KL. Ingen nedre Du kan komma överens med arbetsgivaren om särskild avtalspension, med vilken procent som helst. Hel särskild  Din avtalspension. KAP-KL KAP-KL ersätter det tidigare pensions- avtalet PFA. Din pension kan En del av avtalspensionen kan du själv bestämma hur den  Du som är lärare och anställd inom kommun, landsting eller Pacta-bolag omfattas av de kollektivavtalade pensionsavtalen KAP-KL eller AKAP-KL.

Pensionsriktlinjer - Hjo kommun

Pension till efterlevande.

Beroende på vilket avtalsområde du tillhör finns det olika bolag att välja mellan och avtalsvillkoren ser olika  Under den tid särskild avtalspension betalas ut fortsätter staden att betala pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension. När det gäller KAP-KL  Särskild avtalspension enligt överenskommelse. Beroende av vilket pensionsavtal den anställde omfattas av gäller KAP-KLs respektive AKAP-KLs regler när så  I övrigt ska reglerna om särskild avtalspension enligt KAP-KL respektive AKAP-KL gälla. Slutbetalning av tjänstepension. Under tid med  Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller ett flertal avtalspension inom räddningstjänsten (R-SAP) enligt KAP-KL men som inte  Överenskommelse om särskild avtalspension enligt KAP-KL kan träffas vid en övertalighetssituation då övertaligheten inte kan lösas på annat  c) s®rskild avtalspension, och d) pension till efterlevande. Mom. 2 Om arbetstagaren avg™r fr™n en anst®llning och d®refter tilltr®J der en ny anst®llning hos  Avtalspension är tjänstepension som baseras på ett kollektivavtal.